wàng lú shān pù bù

望庐山瀑布

author:李白

拼音版、注音及读音

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān,yáo kàn pù bù guà qián chuān。
日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān。
飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

仅供学习参考,难免有错误,欢迎批评指正。
上一篇:行路难·其一     下一篇:赠汪伦
所属专题: 小学古诗 写景 山水 瀑布 早教古诗100首 本文链接:/shipin133846